Privacy Policy

Op deze site Sexdate in Friesland kun je een profiel van jezelf aanmaken, profielen van anderen bekijken en berichten naar elkaar sturen. In deze privacyverklaring legt Sexdate in Friesland (een handelsnaam van DatingLeads B.V. in Nederland, Registratienummer 64928543) uit welke persoonsgegevens zij verzamelt en gebruiken en met welk doel.

Zelf gepubliceerde informatie

Gebruikers publiceren op deze site zelf informatie in profiel, chat, webcambeelden en andere middelen. Zij zijn dan ook zelf verantwoordelijk voor welke persoonsgegevens zij daarin opnemen. Sexdate in Friesland kan en zal hier niet vooraf op controleren, maar treedt wel op bij klachten.

U dient er rekening mee te houden dat informatie in uw profiel voor iedereen leesbaar is, alsmede dat beelden die u via de website beschikbaar stelt, opgeslagen kunnen worden en elders kunnen worden getoond. Hieronder vallen ook zoekmachines zoals Google. Sexdate in Friesland heeft hier geen controle over. Sexdate in Friesland adviseert u dan ook een pseudoniem te gebruiken en terughoudend te zijn met informatie over uzelf te publiceren.

Indien u zelf uw persoonsgegevens (zoals e-mailadres of telefoonnummer) in uw profiel of andere zelf geplaatste informatie opneemt, of als u buiten deze website om contact opneemt met een andere gebruiker, kan Sexdate in Friesland niet voorkomen dat deze uw naam of contactgegevens kan achterhalen. Sexdate in Friesland controleert uw profiel niet op de aanwezigheid van contactgegevens.

Verwerkingen door Sexdate in Friesland

Sexdate in Friesland bewaart en gebruikt ten behoeve van uw profiel uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Neem daarvoor contact op met Sexdate in Friesland.

Bij elk gebruik van de website wordt daarnaast vastgelegd welke pagina’s worden bezocht, welke informatie u verstuurt, wanneer dit gebeurt en hoe lang u (bij benadering) de website bezoekt. Deze bezoeksgegevens worden, als u ingelogd bent, gekoppeld aan uw gebruikersnaam opgeslagen. Sexdate in Friesland bewaart alle historische gegevens van uw bezoek(en) van de afgelopen 12 maanden. Daarna worden deze automatisch verwijderd.

Sexdate in Friesland gebruikt deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op deze website. Deze gegevens worden in geaggregeerde vorm gepubliceerd of verstrekt aan derden (zoals adverteerders), maar Sexdate in Friesland zal zich maximaal inspannen om te zorgen dat er geen tot u herleidbare gegevens in deze aggregatie beschikbaar zijn.

Verder maakt de website gebruik van cookies om het inloggen van gebruikers te faciliteren. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.

Sexdate in Friesland zal uw persoonsgegevens niet delen met derden tenzij zij hiertoe wettelijk verplicht is of zij een bevel daartoe ontvangt van de bevoegde autoriteiten. In geval van geconstateerd misbruik of een vermoeden van strafbare feiten is Sexdate in Friesland gerechtigd alle van u beschikbare gegevens af te geven aan de bevoegde autoriteiten of (conform de wet) aan een benadeelde derde.

Sexdate in Friesland beveiligt vastgelegde persoonsgegevens tegen onbevoegde toegang en gebruik. Zo zijn de bestanden met gebruikersprofielen en aanverwante gegevens met wachtwoorden beveiligd en kunnen alleen geautoriseerde medewerkers deze opvragen en inzien. Dit doet echter niet af aan het feit dat informatie publiekelijk in te zien is zoals hierboven uitgelegd.

Uw rechten

U heeft het recht van inzage, correctie en wijziging betreffende uw persoonsgegevens die wij verwerken. De eenvoudigste manier om dit te doen is via uw beheerpagina. Voor verwijdering of correctie van andere persoonsgegevens dient u contact op te nemen met Sexdate in Friesland.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Sexdate in Friesland kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan, en raadt u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacyverklaring

Sexdate in Friesland is gerechtigd deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Geregistreerde gebruikers ontvangen tijdig bericht van wijzigingen.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het contactformulier.